طوفان در کروواسی

طوفان شدید و بارش تگرگ در شمال کرواسی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا عصر چهارشنبه، یک طوفان شدید شمال کرواسی را درنوردید و باران همراه با تگرگ به اندازه یک گردو در ناحیه شهرستان‌های واراژدین و مجیموریه بارید. در شهر ولیکی بوکووچ بسیاری از ساختمان ها آسیب دیدند. طبق اطلاعیه اداره هواشناسی، امشب نیز احتمال افزوده شدن بر طوفان و بارش در این مناطق پیش بینی می شود.
ماریا ووکویچ وزیر کشاورزی کرواسی با حضور در شهر بوکوویج ضمن عنوان اینکه این طوفان و تگرگ در این زمان از سال طی دهه های اخیر بی سابقه است از بررسی خسارات وارده بر کشاورزان و حمایت دولت از آنها خبر داد.