عابد زاده کوچک در رویای مادرید!

فرزندخلف عابدزاده بزرگ بعدار بازی در تیم ملی ایران و پس از حضور در تیم ماریتیمو پرتغال حالا با یک قرارداد جدید به تیم پونفرادینا اسپانیا پیوست ،تیمی که هم اکنون درتکاپوی صعودبه لایگا است.
فرزندخلف عابدزاده بزرگ بعدار بازی در تیم ملی ایران و پس از حضور در تیم ماریتیمو پرتغال حالا با یک قرارداد جدید به تیم پونفرادینا اسپانیا پیوست ،تیمی که هم اکنون درتکاپوی صعودبه لایگا است.
امیر اما اندیشه بزرگتری در سر دارد و روییش پیوستن به تیم رئال مادریداست و ممکن است ای رویا به زودی به واقعیت بپیوندد.
چندی پیش تیم سویا برای تقویت دروازه خود قرار بوداز امیر عابدزاده استفاده کند که میسر نشد.
امیر که حالا دروازه اول تیم ملی می باشد،علاقه خودرا از پیوستن تیمهای بزرگ مثل رئال مادرید ،بارسلوناو اتتلیکو پنهان نمیکند.

اینگونه که عابدزاده کوچک جلو میرود به زودی اورا در تیمهای رویایی اش خواهیم دید.