شاعر افغانستانی در غربت درگذشت

عبدالحی آرین پور درگذشت

عبدالحی آرین‌پور رُستاقی، شاعر، نویسنده، مترجم و خالق آثاری همچون تاریخ شعر مدرن - افغانستان در آیینه‌ی شعر درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، عبدالحی آرین‌پور رُستاقی، شاعر، نویسنده، مترجم و خالق آثاری همچون تاریخ شعر مدرن – افغانستان در آیینه‌ی شعر – نهال – درخت – خزان و… امروز شنبه، سی اردیبهشت ماه درگذشت.

این ادیب افغانستانی، ساکن آمریکا بود.

شعر معروف «قو» او را با هم می‌خوانیم:
به گاه غروب
زتاب شفق
به رنگ گل سرخ رنگین شده
سراپردهء برکهء آبگیر
 
هوا خوشگوار
زمین دلگشا
کف باد، صورتگر و موج آب
چو سر لوحهء سیم صورت پذیر
 
در آن گلزمین
به آن تازه گی
در آغوش تالاب خاموش و نرم
دو تاقوی زیبا شده جایگیر
 
من و آرزو
به بال خیال
پریدیم از آن سوی ابر ها
فرا اوج آن برکهء بی نظیر
که افتاد مهر
به کام غروب
دو تا قوی زیبا و آن ابگیر
به ژرفای تاریک شب شد اسیر

تنظیم خبر: زانا کوردستانی