ادبیات معاصر در گذر زمان منتشر شد

زانا کوردستانی / کتاب "ادبیات معاصر در گذر زمان ۷- علی باباچاهی" به کوشش، استاد عبدالله سلیمانی چاپ و منتشر شد.

منتشر شد

کتاب “ادبیات معاصر در گذر زمان ۷- علی باباچاهی” به کوشش، استاد عبدالله سلیمانی چاپ و منتشر شد.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این کتاب شامل، گفت‌وگو، نقد، یادداشت نظر و… است و توسط نشر افراز چاپ و منتشر شده است.

● روش‌های تهیه‌ی کتاب:
– کتابفروشی‌های سراسر کشور
– تلفن سفارش ۰۲۱۶۶۴۰۱۵۸۵
و سایت نشر افراز
www.afrazbook.com

✍ زانا کوردستانی