زانا کوردستانی / سومین شماره‌ی مجله‌ی «عصر روشن» منتشر شد.

عصر روشن در ایستگاه سوم

سومین شماره‌ی مجله‌ی «عصر روشن» با عکس‌های منتشر نشده‌ای از «عباس کیارستمی»، «داریوش مهرجویی»، «مرتضی پورصمدی» و «اکبر گلپا» منتشر شد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، در شماره‌ی آذر ماه، این مجله‌ی فرهنگی هنری، همچون گذشته به بحث‌های خاص و چالش‌بر‌انگیزی در حوزه‌‌های مختلف پرداخته شده است. صاحب امتیاز و مدیرمسؤول این نشریه “علیرضا بهرامی”، […]

سومین شماره‌ی مجله‌ی «عصر روشن» با عکس‌های منتشر نشده‌ای از «عباس کیارستمی»، «داریوش مهرجویی»، «مرتضی پورصمدی» و «اکبر گلپا» منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، در شماره‌ی آذر ماه، این مجله‌ی فرهنگی هنری، همچون گذشته به بحث‌های خاص و چالش‌بر‌انگیزی در حوزه‌‌های مختلف پرداخته شده است.
صاحب امتیاز و مدیرمسؤول این نشریه “علیرضا بهرامی”، است.

✍ زانا کوردستانی