جایزه ملی محیط زیست به علیرضا دهقان مستندساز اعطا شد

زانا کوردستانی / جایزه ملی محیط زیست به علیرضا دهقان مستندساز اعطا شد.

جایزه ملی محیط زیست به علیرضا دهقان مستندساز اعطا شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، در سیزدهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست، این جایزه در بخش فرهنگ و هنر به علیرضا دهقان برای فعالیت و فیلمسازی مستمر در حوزه محیط زیست و فرهنگ ایرانی اعطا شد.

✍ زانا کوردستانی