محقق و پزوهشگر ایرانی درگذشت

علی رفیعی‌علا مرودشتی درگذشت

لیلا طیبی / علی رفیعی علامرودشتی، کتابشناش، محقق، پژوهشگر متون تاریخی و رجالی درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، علی رفیعی‌علا مرودشتی، کتابشناش، محقق، پژوهشگر متون تاریخی و رجالی درگذشت.

ایشان زاده‌ی سال ۱۳۳۰ خورشیدی در مرودشت استان فارس بود.

✍ لیلا طیبی