لیلا طیبی / علی نظمی شاعر تبریزی بار سفر بست!

یار شهریار درگذشت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “علی نظمی” شاعر و ادیب متخلص به “نظمی تبریزی”، از شاعران غزلسرا یکم مهر ۱۳۰۶ به دنیا آمد و ۲۵ آذرماه درگذشت. پدر او ، حسین پاشا از مبارزان مشروطه و میرشکار مظفرالدین شاه قاجار در تبریز بود. او سرودن شعر را از ۱۶ سالگی آغاز کرد و شاگرد […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “علی نظمی” شاعر و ادیب متخلص به “نظمی تبریزی”، از شاعران غزلسرا یکم مهر ۱۳۰۶ به دنیا آمد و ۲۵ آذرماه درگذشت.

پدر او ، حسین پاشا از مبارزان مشروطه و میرشکار مظفرالدین شاه قاجار در تبریز بود. او سرودن شعر را از ۱۶ سالگی آغاز کرد و شاگرد ملک‌الشعرای بهار، محمدامین ادیب طوسی و عباسقلی خان وقایعی بود.

نظمی تبریزی قریب به ۳۰ سال با شهریار ارتباط صمیمی و نزدیک داشت و همین دوستی باعث شد تا سال ۱۳۶۷ پیکر محمدحسین شهریار به دست او در مقبره الشعرای تبریز دفن شود.

علاوه بر شعر، آثار تحقیقی ادبی نیز از او به چاپ رسیده است. از آثارش می‌توان به «هفت شهر»، «تصحیح و تدوین دیوان امینی سرابی»، «فریادهای عاشقانه (گزیده غزلیات)»، «دیوان اشعار نظمی تبریزی جلد اول»، «دویست سخنور «تذکره الشعرای منظوم و منثور»»، «گلشن معانی (شرح برخی ابیات مشکله فارسی)»، «گلبانگ (گزیده اشعار)»، «فروغ عمر (گزیده غزلیات)»، «دیوان اشعار نظمی تبریزی جلد دوم»، «نیایش و ستایش (گزیده اشعار به همراه ورقی از سروده‌های چاپ‌نشده)» و «سیمرغ غزل (ارج‌نامه استاد علی نظمی تبریزی)» اشاره کرد.

✍ لیلا طیبی