عکاسی مستند به ایستگاه پنجم رسید

پنجمین شماره‌ی مجله‌ی تخصصی «عکاسی مستند» به مدیر مسئولی امیر نریمانی و سردبیری سحرناز امامی منتشر شد.  به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پرونده‌ی این شماره «بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر آینده عکاسی» است. تهیه خبر: زانا کوردستانی

پنجمین شماره‌ی مجله‌ی تخصصی «عکاسی مستند» به مدیر مسئولی امیر نریمانی و سردبیری سحرناز امامی منتشر شد.

 به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پرونده‌ی این شماره «بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر آینده عکاسی» است.

تهیه خبر: زانا کوردستانی