عکس روز: اژدها وارد می‌شود

عکس روز: اژدها وارد می‌شود

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ امسال بنا به تقویم چینی سال اژدها نامیده می‌شود. مردم بنا به سنت دیرینه آغاز سال نو را در اماکن عمومی جشن می‌گیرند. اژدها در تقویم چینی نماد “خوشبختی، فرزانگی و موفقیت” است. چینی ها امیدوارند که سال نو با رونق و رشد اقتصادی همراه باشد.