فرهنگ کردی خراسان منتشر شد

کتاب «فرهنگ کردی خراسان» کرمانجی به فارسی، پس از چهار سال کشمکش برای گرفتن مجوز، چاپ شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این فرهنگ‌نامه، که جلد اول آن و شامل حروف الف تا ش است، نتیجه سال‌ها تحقیق و تلاش استاد “کلیم‌الله توحدی” (کانیمال) و همسر شادروانشان «حلیمه تقی‌زاده» است.

این کتاب توسط انستیتو فرهنگی کردستان چاپ و منتشر شده است.

✍ لیلا طیبی