فرهنگ کردی خراسان منتشر شد

لیلا طیبی / کتاب «فرهنگ کردی خراسان» کرمانجی به فارسی، چاپ و منتشر شد.

کتاب «فرهنگ کردی خراسان» کرمانجی به فارسی، پس از چهار سال کشمکش برای گرفتن مجوز، چاپ شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این فرهنگ‌نامه، که جلد اول آن و شامل حروف الف تا ش است، نتیجه سال‌ها تحقیق و تلاش استاد “کلیم‌الله توحدی” (کانیمال) و همسر شادروانشان «حلیمه تقی‌زاده» است.

این کتاب توسط انستیتو فرهنگی کردستان چاپ و منتشر شده است.

✍ لیلا طیبی