نوجوانان در آلمان و مصرف الکل

فروش الکل و دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع میشود-آلمان.

یک مقام مسوول در آلمان خواستار ممنوعیت فروش الکل و دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال شد.

سرویس خبری

بورکهارد بلینرت یک مقام مسوول در آلمان درمصاحبه با روزنامه آلمانی “ولت” خواستار ممنوعیت فروش الکل و دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال شد.
مسئول مبارزه با اعتیاد در دولت آلمان در عین حال تاکید کرد مصرف‌کنندگان “کانابیس” نباید در جامعه مورد تحقیر قرار گیرند.

بلینرت در مخالفت با مجاز بودن خرید آبجو و شراب توسط نوجوانان ۱۶ ساله با اشاره به برخی استدلال‌های پزشکی و علمی با مصرف الکل توسط نوجوانان تحت نظارت بزرگ‌سالان نیز مخالفت کرد.