فصلنامه ادبیات گفت منتشر شد

گفت، آمد!

فصلنامه‌ی گفت منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، نخستین شماره‌ی فصلنامه‌ی نو ظهور گفت، به سردبیری “محمدرضا ایوبی” منتشر شد.
فصلنامه‌ی ادبیات گفت، شامل بخش‌های داستان، ترجمه، نقد ادبی، گفت‌وگو، مقاله، متون کهنه، هنرهای دراماتیک و معرفی کتاب است و مطالب زیر نظر شورای برنامه‌ریزی و دبیران تایید و منتشر می‌شود.

🔶 رسانه‌ ایرانیان اروپا، آرزوی موفقیت و استمرار در این راه را برای دست‌اندرکاران فصلنامه‌ی گفت را دارد.

✍ زانا کوردستانی