رازان به فصل ۲۷ خود رسید

رازان ۲۷ منتشر شد

رازان ۲۷ منتشر شد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، بیست‌وهفتمین شماره فصلنامه رازان ویژه یادنامه زنده‌یاد اسماعیل فردوس فراهانی به همراه مطالب خواندنی دیگر منتشر شد. مراکز فروش: کتابفروشی توس در تهران کتابفروشی طلوع در اراک کتابفروشی کمند در اصفهان تهیه خبر: لیلا طیبی

رازان ۲۷ منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، بیست‌وهفتمین شماره فصلنامه رازان ویژه یادنامه زنده‌یاد اسماعیل فردوس فراهانی به همراه مطالب خواندنی دیگر منتشر شد.

مراکز فروش:
کتابفروشی توس در تهران
کتابفروشی طلوع در اراک
کتابفروشی کمند در اصفهان

تهیه خبر: لیلا طیبی