لیلا طیبی / شماره‌ی ۲۶ فصلنامه رازان ویژه یادنامه زنده‌یاد "حسین شهسوارانی"، حقوق‌دان و نویسنده‌ی اراکی منتشر شد.

رازان ۲۶ منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۶ فصلنامه رازان ویژه یادنامه زنده‌یاد “حسین شهسوارانی”، حقوق‌دان و نویسنده‌ی اراکی منتشر شد. مراکز فروش: تهران، کتابفروشی توس، روبه‌روی دانشگاه تهران، از روز دوشنبه ۲۰ آذر. اراک، کتابفروشی طلوع، پاساژ ساسان، از روز چهارشنبه ۲۲ آذر. سایر شهرها: ارسال پیام به شماره ۰۹۱۰۲۰۱۳۵۸۱ ✍ لیلا طیبی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۶ فصلنامه رازان ویژه یادنامه زنده‌یاد “حسین شهسوارانی”، حقوق‌دان و نویسنده‌ی اراکی منتشر شد.

مراکز فروش:
تهران، کتابفروشی توس، روبه‌روی دانشگاه تهران، از روز دوشنبه ۲۰ آذر.
اراک، کتابفروشی طلوع، پاساژ ساسان، از روز چهارشنبه ۲۲ آذر.
سایر شهرها: ارسال پیام به شماره ۰۹۱۰۲۰۱۳۵۸۱

✍ لیلا طیبی