زریاب نهم منتشر شد

نهمین شماره فصلنامه زریاب منتشر شد

زانا کوردستانی / نهمین شماره فصلنامه اجتماعی- فرهنگی «زریاب» منتشر شد.

نهمین شماره فصلنامه اجتماعی- فرهنگی «زریاب» منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از پایگاه خبری دروازه سنگی؛ نهمین شماره از فصلنامه اجتماعی – فرهنگی «زریاب» تابستان ۱۴۰۲ و با محوریت علوم انسانی به مدیرمسئولی حامد کاظم‌ زاده خوئی، با مقالات و مطالب خواندنی بر پیشخوان کتابفروشی‌‌ها و دکه های مطبوعاتی نشست.
شماره نهم فصلنامه زریاب در حوزه علوم انسانی و فرهنگ در ۸۰ صفحه و با دو پرونده “مشروطه” و “کتاب” ، با قیمت ۵۰ هزار تومان به روی دکه های مطبوعاتی رفته است.

زریاب از طریق اپلیکیشن طاقچه و سایت مگیران در دسترس علاقمندان است.

✍ زانا کوردستانی