شمارهٔ هفتم و هشتم از فصلنامهٔ

فصلنامه چریکه منتشر شد

زانا کوردستانی / شمارهٔ هفتم و هشتم از فصلنامهٔ "چریکه" به چاپ رسید.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و نقل از یارسان، شماره‌ی هفتم و هشتم از فصلنامه‌ی “چریکه” به چاپ رسید.

🔺در این شمارە دارای مطلب هستند:
مانیا میرزایی، محمدرضا والی زاده معجزی، احمد لطفی، فریبرز گراوند، رها فلاحی، محمد نظری، داوود رضایی، د. داودی، ابراهیم حنیف، لیلا طیبی، حشمتعلی آزادبخت، ضیاالدین ترابی، هەیاس مەحمود کاکەیی، هوشنگ جودکی، سام کاکەیی، مرتضی اولاد قباد، زانا قزوینه، زانا کوردستانی، آویزان نوری و…

✍ زانا کوردستانی