آیا قاتلان ماه کامل، اسکار را می‌ربایند؟!

«قاتلان ماه کامل» شانس اول اسکار ۲۰۲۴

لیلا طیبی / نشریه ورایتی پیش‌بینی خود از پیشتازان اسکار ۲۰۲۴ را در حالی اعلام کرد که جدیدترین ساخته «مارتین اسکورسیزی» را به عنوان شانس اصلی شاخه بهترین فیلم معرفی کرده است.

به گزارش رشانه ایرانیان اروپا، نشریه ورایتی پیش‌بینی خود از پیشتازان اسکار ۲۰۲۴ را در حالی اعلام کرد که جدیدترین ساخته «مارتین اسکورسیزی» را به عنوان شانس اصلی شاخه بهترین فیلم معرفی کرده است.

در حالی که هنوز راه زیادی تا مراسم اسکار ۲۰۲۴ مانده است، ورایتی پیش‌بینی اولیه خود را از نامزدهای نهایی و برندگان این جوایز منتشر کرده و در شاخه بهترین فیلم نیز وسترن «قاتلان ماه کامل» ساخته «مارتین اسکورسیزی» را به عنوان برنده معرفی کرده است.

✍ لیلا طیبی