قوانین ارز همراه مسافر و نحوه ورود ارز

ا توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلات مربوط به تحریمها و کمبود منابع ارزی دولت و بانک مرکزی به منظور کنترل میزان ارز خروجی از کشور شرایط ورود و خروج و نگهداری و مبادله آنرا به صورت اعلام نموده است

 

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلات مربوط به تحریمها و کمبود منابع ارزی دولت و بانک مرکزی به منظور کنترل میزان ارز خروجی از کشور شرایط ورود و خروج و نگهداری و مبادله آنرا به صورت زیر اعلام نموده است .

قوانین مربوط به ارز همراه مسافر

ارز مراه مسافرین جهت خروج از کشور تا سقف پنج هزار یورو یا معادل ان به ارزهای دیگر

مقدار ارز قابل ورود به کشور ده هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر.

حمل و نگهداری و مبادله ارز توسط اشخاص در داخل کشور حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها .

بیشتر کسانیکه قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند و یا ایرانیان خارج از کشور قبل از ورود به داخل ایران با این سئوال مواجه میشوند که چقدر میتوانیم ارز همراه خود داشته باشیم و بعبارت بهتر آخرین سقف تعیین شده برای این موضوع چقدر است آیا اصولا تفاوتی دارد که ما چقدر ارز وارد کشور کنیم و یا تا زمانیکه در ایران هستیم تا چه حدی مجاز به نگهداری و مبادله ارز هستیم؟

در این مطلب سعی خواهیم کرد تا بطور کامل شرایط و جزییات مربوط به ورود و خروج ارز را بررسی کنیم

 

طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی : سقف ارز همراه مسافر هنگام خروج تا سقف ۵ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارز ها مجاز بوده است این رقم مربوط به مسافرینی است که از طریق خطوط هوایی سفر می کنند. افرادی که از طریق مرز های زمینی، دریایی و یا ریلی سفر می کنند، فقط تا سقف دو هزار یورو توانایی خروج ارز از کشور را دارند. تمامی اسکانس ها و پول های فیزیکی و اوراق بهادار بی نام مسافران نباید از این سقف تجاوز کند. در صورتی که بخواهید بیشتر از این مقدار وارد کشور کنید باید در سامانه ارز همراه مسافر ثبت نمایید.

اما برای ورود ارز به کشور این سقف به دوبرابر افزایش می یابد یعنی در حال حاضر هر مسافر برای ورود ارز به کشور تا ۱۰ هزار یورو را می‌تواند بدون اظهار کردن وارد کشور کند .

 

البته اگر مسافری قصد ورود بیش از این رقم ارز را به کشور داشته باشد، باید قبل از ورود مقدار آن را اظهار نماید تا اطمینان لازم از پاک بودن مبدا پول و برطرف کردن تهدید پولشویی نسبت به آن انجام شود.

 

در صورت نیاز به خروج بیشتر ارز از کشور نیز این امکان وجود دارد تا با سیر مراحل قانونی و رعایت قوانین بانک مرکزی این کار انجام شود دانشجویان و بیماران که مقدار خروج ارز آنها بیش از سقف تعیین شده است است، باید میزان آن را اظهار کنند و با در دست داشتن اعلامیه بانکی ارز مورد نیاز خود را از کشوربدون نگرانی خارج کنند در غیر اینصورت و عدم رعایت موازین قانونی مبالغ اضافی قاچاق محسوب شده و توقیف می‌‌شود.