شرایط کار کارشناسان HSE در کشور آلمان

لایو اینستاگرامی در خصوص شرایط بازار کار کارشناسان HSE ,در کشور آلمان- “دکتر مجید علیزاده – مهندس مهدی قاسمی

لایو اینستاگرامی مهندس مهدی قاسمی و دکتر مجید علیزاده در خصوص باز کار کارشناسان‌HSE
در کشور ألمان
تاریخ و زمان; شنبه، ٢٤.تیر ١٤٠٢، ساعت ٢١.٣٠ به وقت ایران
میزبان‌، دکتر مجید علیزاده
مهمان: مهندس مهدی قاسمی

<<<<<<<<>><>>>>>>>>>>>>>>>>