سنگ پراکنی در ورزشگاه تبریز _ پرسپولیس

لحظه سنگ پراکنی تماشاگران تیم پرسپولیس- “باشگاه تبریز”

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال ایران...

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

لحظه سنگ پراکنی تماشاگران تیم پرسپولیس- “باشگاه تبریز”