«لیلی و مجنون» کُردی پس از ۶۶ سال به بازار آمد.

«لیلی و مجنون» کُردی پس از ۶۶ سال به بازار آمد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از هاژەمیدیا، کتاب «لیلی و مجنون» با رسم الخط کُردی پس از گذشت ۶۶ سال از نگارش آن، در نقده چاپ و روانه بازار شد. تهیه خبر: زانا کوردستانی

«لیلی و مجنون» کُردی پس از ۶۶ سال به بازار آمد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از هاژەمیدیا، کتاب «لیلی و مجنون» با رسم الخط کُردی پس از گذشت ۶۶ سال از نگارش آن، در نقده چاپ و روانه بازار شد.

تهیه خبر: زانا کوردستانی