مجله اتش منتشر شد

شماره‌ی ۱۹ ماهنامه آتش منتشر شد

زانا کوردستانی / شماره ۱۹ ماهنامه ادبی هنری اتش منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره ۱۹ ماهنامه ادبی هنری اتش منتشر شد.

این شماره ویژه‌ی خرداد و تیر ماه ۱۴۰۲ و شامل آثار مختلفی از شعرا و نویسندگان و ادبای ایرانی‌ست.
این ماهنامه به سردبیری جناب آقای عبدالرحمن مجاهدنقی در شبکه توزیع نشریات قرار دارد.

✍ زانا کوردستانی