ماهنامه سخن منتشر شد

زانا کوردستانی / شماره‌ی هشتاد و چهارم ماهنامه سخن منتشر شد.

شماره هشتاد و چهارم، ماهنامه سخن منتشر شد.

این شماره که اختصاص به مهر ماه ۱۴۰۲ خورشیدی دارد، ویژه‌نامه‌ی استاد بانو “فریده عصاره”، نویسنده، مدرس و کارشناس ارشد کتاب‌های آموزشی ابتدایی‌ست.

در ادامه‌ی مطالب این شماره، بخش‌هایی همچون ویژه‌ شعر زنان، ویژه‌ داستان زنان و ویژه ادبیات داستانی قزوین و مطالب مفید و خواندنی دیگر را شامل می‌شود.

ماهنامه‌ی فرهنگی و ادبی سخن در سال هشتم انتسار خود قرار دارد و مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن دکتر “آریا پور فریاد” از جمله اساتید و منتقدین حال حاضر ادبیات ایران، می‌باشد.

✍ زانا کوردستانی