پشت صحنه منتشر شد

پشت صحنه منتشر شد

زانا کوردستانی / شماره‌ی ۲۳۲ ماهنامه پشت صحنه منتشر شد.

پشت صحنه منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی جدید ماهنامه‌ی پشت صحنه منتشر شد.
شماره‌ی ۲۳۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ این ماهنامه در ۸۴ صفحه و شامل جدول و مطالب گوناگون فرهنگی و هنری و اجتماعی است.

✍ زانا کوردستانی