«گفتگوی اجتماعی» منتشر شد

زانا کوردستانی / شماره شهریور ماهنامه «گفتگوی اجتماعی» منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره شهریور ماهنامه «گفتگوی اجتماعی» با گفتگوهایی با محمدجواد ظریف، محمد شریعتمداری، محسن حاجی میرزایی، محمدرضا باهنر، هادی خانیکی و مرحوم عماد افروغ منتشر شد.

«گفتگوی اجتماعی» به مدیرمسئولی روزبه کردونی، ماهنامه‌ای است که می‌کوشد از طریق ترویج فرهنگ گفتگو در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سطح رواداری، پذیرش، تعامل و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان آحاد مختلف جامعه را تقویت کند و از طریق گفتگو و هم فکری با نخبگان، برای مسائل بدخیم جامعه راه حل‌های نوین و چند وجهیی بیابد.

در این شماره از ماهنامه «گفتگوی اجتماعی» با موضوع «میانداری، امید، تنازع»، گفتگوهایی با محمدجواد ظریف، محمد شریعتمداری، محسن حاجی میرزایی، محمدرضا باهنر، هادی خانیکی و مرحوم عماد افروغ منتشر شده است که هر یک با محوریت «میانداری» آراء و نظرات خود را مطرح کرده‌اند.

✍ زانا کوردستانی