مجله‌ی ایران‌شناسی خارجی در فهرست وزارت علوم قرار گرفت

مجلۀ ایران‌شناسی پرسیکا آنتیکوا در میان نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مجله‌ی ایران‌شناسی پرسیکا آنتیکوا (Persica Antiqua) وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن، در فهرست نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

مجله‌ی بین‌المللی پرسیکا آنتیکوا (Persica Antiqua) که در وبگاه اسکوپوس نیز نمایه شده است، در زمینۀ ایران‌شناسی (باستان‌شناسی، فرهنگ و زبان‌های باستانی، تاریخ و رشته‌های مرتبط با ایران‌شناسی) منتشر می‌شود.

✍ زانا کوردستانی