شماره‌ی ۲۵ سیاه مشق منتشر شد

سیاه مشق به خانه‌ی ۲۵ رسید

زانا کوردستانی / شماره‌ی ۲۵ (تابستان ۱۴۰۲) مجله ادبی سیاه مشق با مروری بر پرونده ادبی "حسین آتش‌پرور" منتشرـشد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی ۲۵ (تابستان ۱۴۰۲) مجله ادبی سیاه مشق با مروری بر پرونده ادبی “حسین آتش‌پرور” در دسترس دوستداران ادب و هنر قرار گرفت.

حسین آتش پرور، زاده‌ی ۲۰ آبان ۱۳۳۱ در دیسفان گناباد خراسان، داستان‌نویس و منتقد ادبیات داستانی، از داستان نویسان نسل سوم ایران است.

مجله‌ی فرهنگی، ادبی، هنری، اجتماعی “سیاه مشق” به مدیر مسئولی و سردبیری آقای “سیروس ممبینی” به دوستداران ادب و هنر ارائه می‌گردد.

✍ زانا کوردستانی