آشنايی با اصول صحیح تربیت و رفتار با کودکان‌

مجموعه داستان های کوتاه کودک من “راهکارهایی برای تربیت کودکان‌”_ رامک‌ تابنده

مجموعه داستان های کوتاه کودک من‌
سخنی با خوانندگان و مخاطبان عزیز
رامک تابنده هستم مدیر اجرایی رسانه ایرانیان اروپا، ساکن اروپا، نویسنده، مربی و مشاور تعلیم و تربیت کودکان با بیش از هیجده سال سابقه ی کار تا به امروز…
با سر دبیر محترم رسانه صحبتی داشتیم که بخش مشاوره ی رفتار با کودکان و تعلیم و تربیت فرزندان را راه اندازی کنیم. و بنا را بر این گذاشتیم که هر هفته چهار شنبه ها با داستانی کوتاه اصول صحیح رفتار با فرشته های کوچک را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. امید داریم که مقبول افتد و این داستان ها چراغ راهی برای خانواده های جوان باشد.
پس چهار شنبه ها داستان های کوتاه کودک من با ما باشید
با مهر و درود
رامک تابنده

***************************
مهتا و سینا با عشق ازدواج کردند، همدیگه رو خوب می فهمیدند با هم قرار گذاشته بودند که سه تا بچه داشته باشند. اما خدا فقط یکی بهشون داد اون هم بعد از سال ها دوا و درمان!‌ اسم دختر دردونه اشون رو دنیا گذاشتند ،به راستی هم قد یک دنیا زیبا بود. مهتا و سینا به هر ساز او می رقصیدند و جرات نه گفتن بهش رو نداشتند، حساس بودند و اگر بزرگتری هم‌نصیحت می کرد با ترشرویی با او برخورد میکردند.دنیا یواش یواش بزرگ شد اما لوس و عزیزنازی ، با رفتارهای عجیب! زور هیچ کس به او نمی رسید و همه از دستش در عذاب بودند. یواش یواش مهتا احساس کرد که به خاطر اداها و جیغ و گریه های دنیا دوست و أشنا از معاشرت باهاشون پرهیز می کنند. به فکر فرو رفت ! باید کاری می کرد … با دوست صمیمی اش که مشاور تربیت کودکان بود تماس گرفت و…
ادامه دارد…