مدیر موفق و موثر کیست؟ ( به مناسبت ۱۶ اکتبر – روز مدیر ) – دکتر مهسا اله یاری

ویژگی های مدیر موفق و موثر عبارتند از:

۱٫ رهبری قوی:
مدیران موفق قادرند تیم خود را به راهنمایی و الهام بخشی به عملکرد بالاتر و دستیابی به اهداف سازمانی ببرند.

۲٫ مهارت های ارتباطی بالا:
مدیران باید توانایی برقراری ارتباط موثر با اعضای تیم و سایر ذینفعان را داشته باشند. آنها باید بتوانند ایده ها و دستورالعمل ها را به صورت واضح و قابل فهم به افراد دیگر منتقل کنند.

۳٫ تصمیم گیری موثر:
مدیران باید توانایی تحلیل و ارزیابی مسائل پیچیده را داشته باشند و تصمیمات مناسب را در زمان مناسب اتخاذ کنند. آنها باید قادر باشند به تفکر استراتژیک و پیش بینی نتایج احتمالی تصمیمات خود.

۴٫ مهارت های مدیریت زمان:
مدیران باید توانایی مدیریت زمان خود و اعضای تیم را داشته باشند. آنها باید بتوانند اولویت بندی کنند، دستورالعمل های واضحی را برای انجام وظایف ارائه دهند و به تعهدات زمانی پایبند باشند.

۵٫ مهارت های تیمی:
مدیران باید توانایی همکاری و هماهنگی با اعضای تیم را داشته باشند. آنها باید قادر باشند به ایجاد یک فضای کار تعاملی و متقابل که همکاران به طور مستقل و در عین حال با همکاری با یکدیگر به اهداف سازمانی دست یابند.

۶٫ انگیزش:
مدیران باید توانایی انگیزش و الهام بخشی به اعضای تیم را داشته باشند. آنها باید بتوانند به اعضای تیم خود اعتماد کنند و آنها را به دستیابی به بالاترین سطح عملکرد تشویق کنند.

۷٫ توانایی حل مسئله:
مدیران باید توانایی تشخیص مسائل و راه حل های مناسب برای آنها را داشته باشند. آنها باید بتوانند به صورت خلاقانه به چالش ها و مشکلات پاسخ دهند و راه حل های نوآورانه ارائه کنند.

۸٫ ارزیابی و بازخورد:
مدیران باید توانایی ارزیابی عملکرد اعضای تیم و ارائه بازخورد سازنده به آنها را داشته باشند. آنها باید بتوانند نقاط قوت و ضعف هر فرد را شناسایی کنند و برنامه های توسعه ای برای بهبود عملکرد آنها ارائه دهند.