انتشار دو کتاب جدید از مراد قلی‌پور

کتاب “باد‌ها سگ‌هایی اهلی‌اند” (نجات معنا از معنا_ شعر پروسه) نوشته‌ی آقای “مراد قلی‌پور” توسط نشر ارزان سوئد چاپ و منتشر شد.

همچنین کتاب “جمهوری بی‌واسطه ادبیات” دیگر کتاب این شاعر و نویسنده‌ی ایرانی‌ست که توسط آن انتشارات چاپ شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
…اگر در هر جای دنیا حتی کشورهایی با اسفبارترین اوضاع ، ادبیات دارد زندگی را نجات می‌بخشد اما در کشور ما کاملا بر عکس است؛  چرا که ادبیات مستقیما زندگی را نشانه رفته و دارد نابودش می کند. من مخالف حرف پروست نیستم اما ادبیات برای‌مان عارضه شده  و قابلیت عرضه شدن را از دست داده است . یکی از این دو دارد غرق می شود : ادبیات یا زندگی ؟ هر کدام هست دارد دیگری را با خود خفه می‌کند. در هیچ دوره‌ای از تاریخ ادبیات در بدترین شرایط سیاسی اقتصادی اینگونه نبوده است.  با این که معتقدم ادبیات ، همیشه جمهوری بی‌واسطه است ؛ اما این عارضه دارد همه چیز زندگی  را خراب می‌کند . عارضه ادبیات عارضه‌ای نادر است…

تهیه خبر: زانا کوردستانی