مراسم افتتاحیه جام ملتهای آسیا در دوحه قطر ” استادیوم لوسیل “

اختصاصی از رسانه ایرانیان اروپا: مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر ” استادیوم لوسیل ”

اختصاصی از رسانه ایرانیان اروپا:
مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در دوحه قطر ” استادیوم لوسیل ”