پرتره‌ی «مرد پشمک‌فروش»، برنده مسابقه عکاسی غذا ۲۰۲۳

پرتره‌ی «مرد پشمک‌فروش»، برنده مسابقه عکاسی غذا ۲۰۲۳ شد.

پرتره‌ی «مرد پشمک‌فروش»، برنده مسابقه عکاسی غذا ۲۰۲۳ شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پرتره‌ی “مرد پشمک‌فروش” اثر “جان انوک” (ohn Enoch) در بمبئی هندوستان گرفته شد و توانست با شکست تمام رقبا در رویداد عکاسی غذای پینک لیدی، عنوان برنده کلی ۲۰۲۳ را به دست آورد.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی