مصاحبه با دکتر فراست عسکری معرفی،اثار و بیان جایگاه داستان درادبیات معاصر

مصاحبه با دکتر فراست عسکری ” جایگاه داستان در ادبیات معاصر”

مصاحبه با جناب اقای دکتر فراست عسکری
دکترای ادبیات و زبان فارس
جایگاه داستان در ادبیات معاصر

_ لطفا خودتان را معرفی کنید
فراست عسکري هستم. فرزند محمدرضا و متولد
۱۳۵۳٫۱٫۲
دکتراي زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه ملّي سيستان و بلوچستان
_ موضوع  پایان نامه ارشد و رساله ی دکتری شما چه بود؟
موضوع رساله ی بنده : تصحيح انتقادی شرح شادی آبادی و مقايسه ی آن با شرح فراهانی بر ديوان انوری
موضوع پايان نامه ی ارشد هم  تصحيح نسخه خطّی ديوان زاهد تبريزی

_ شغل شریفتان چیست؟ دبير ادبیات
و محل کار:آموزش وپرورش فلاورجان واقع در استان اصفهان
و۳۰ سال آموزشی سابقه ی کار دارم
_ گویا دبیرنمونه هم بوده اید!؟
بله. دبير نمونة استان اصفهان سال (۱۳۹۵) و شهرستان فلاورجان درسالهای (۱۳۸۱ و ۱۳۹۰)
_  لطفا تأليفات خودتان را معرفی کنید
_ «نغمه ي سکوت» مجموعه شعر ۱۳۸۵
_«نسيمي بر کوير» زندگي و وصاياي شهداي فلاورجان۱۳۸۸
_  «قطره ای از دريا» مجموعه مقالات۱۳۹۲
_ کتاب ۳۱۳تست سال نهم ۱۳۹۵
همچنین توليدات نرم‌افزاری دارم که شامل :
نرم افزار هاي کمک آموزشي«جام ادب»تنها نرم افزارهاي کمک آموزشي ادبيات متوسطه ی دوره ی اول در کشور با کسب مقام‌های کشوری در جشنواره‌های الکترونيک سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ در اصفهان و سال ۱۳۸۸ در اراک و جشنواره استانی سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان.
_ مقالاتی هم به چاپ رسانده اید؟
بله
ـ معرفي سفينه النجات زاهد تبريزي، مجلّه ي علمي ـ پژوهشي آينه ي ميراث تهران،۱۳۹۱٫
ـ بررسی ويژگی‌های سبکی نسخ خطی ديوان زاهد تبريزی، مجلّه ی علمی ـ پژوهشی بهار ادب، پاييز ۱۳۹۲٫
ـ صدق و کذب در مراثی متنبی،  مجله ی علمی ـ پژوهشی ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان. زمستان ۱۳۹۴
ـ زيبايي شناسی نسخ خطی ديوان زاهد تبريزی، مجلّه ی علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اراک.
ـ بررسي بينامتني توبه در غزليات حافظ، فراست عسکري، بهار بهاء لو، نخستين همايش ملّي ادبيات غنايي، دانشگاه آزاد نجف آباد، ارديبهشت ۱۳۹۵٫
ـ تحليل سبکي اولين شرح ديوان انوري، فراست عسکري، دکترعبدالعلي اويسي کهخا، دکترمحمود عباسي، فصل‌نامه علمي پژوهشي مطالعات شبه قارّة دانشگاه سيستان و بلوچستان، تابستان ۹۵٫
ـ املا، درسی پر از آزمون و تهی از آموزش, فراست عسکری، علی اکبر شيخی، فصل‌نامه ی علمی ـ تخصصی پرطاووس، زمستان ۱۳۹۳٫
ـ حافظة ديداری,  فصل نامه ی علمی ـ تخصصی پرطاووس، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫
_ داستان معاصر از کجاشروع شد؟
با آغاز سفر ایرانیان به اروپا از دورة قاجار به بعد، در انبوه سوغات رنگارنگ فرنگی، نویسندگان و متفکران، داستان و داستان‌نویسی را به ارمغان آوردند که تا به امروز رشد و نموی قابل ملاحظه ای داشته است
در سایة فعالانی چون میرصادقی، براهنی و … با تالیف کتبی در باب عناصر داستان، ادبیات داستانی، چگونگی نوشتن و … می‌توان گفت آینده‌ای روشن، پیش رو خواهدداشت.
_ نظرشما درموردجایگاه داستان معاصر چیست؟
با توجه به قدمت شعر کلاسیک و فعالیت شاعران و نویسندگان ایرانی، داستان معاصر همچنان نوپاست و نیاز به فعالیت و سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.
_ جهت اعتلای داستان معاصرچه باید کرد؟
آموزش مستمر و فعالیت های کلاسی و انجمن های ادبی مسیر مناسبی است
_ تاثیرگذارترین افراد بر داستان معاصر و داستان نویسی چه کسانی بودند؟
در بین معاصرین افرادی چون جمال میرصادقی با تالیف کتب قابل ملاحظه ای مانند: عناصر داستان، ادبیات داستانی، چگونه می توان داستان نویس شد؟
گام موثری در تبیین اصول داستان نویسی برداشته اند.
لیکن به نظر می رسد کتاب های مذکور برای علاقه مندان داستان نویسی با سنین ۱۲ تا ۱۸ سال ثقیل بوده، نیاز به تالیف کتبی با متونی  ساده تر و قابل فهم ضروری می نماید.
_ توصیه و پیشنهادشما به علاقه مندان داستان نویسی که میخواهند دراین حیطه قلم بزنند چیست؟
علاقه مندان به داستان نویسی برای بهره وری از عمر خود و تسریع در رسیدن به هدف، علاوه بر مطالعه کتب یاد شده و امثال آن و خواندن رمان هایی مناسب، آموزش را جزء ضروریات کار خود قرار دهند.

*******************************
مصاحبه:زهره طغیانی
تنظیم: رامک تابنده