لیلا طیبی / سازه‌ای که در ایران ثبت ملی بود، در عراق به ثبت جهانی رسید!

مضیف ثبت جهانی شد

سازه‌ای که در ایران ثبت ملی بود، در عراق به ثبت جهانی رسید! به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، «مضیف» نام سازه‌ای از نیِ تالاب است، که دی ماه ۱۳۹۰ خورشیدی، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته بود، اما اخیرا به عنوان یکی از میراث‌های جهانی به نام کشور عراق به ثبت جهانی رسید. ✍ […]

سازه‌ای که در ایران ثبت ملی بود، در عراق به ثبت جهانی رسید!

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، «مضیف» نام سازه‌ای از نیِ تالاب است، که دی ماه ۱۳۹۰ خورشیدی، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته بود، اما اخیرا به عنوان یکی از میراث‌های جهانی به نام کشور عراق به ثبت جهانی رسید.

✍ لیلا طیبی