معرفی دبیر ورزشی رسانه

“معرفی دکتر حق شناس دبیر سرویس ورزشی رسانه”

حمید رضا حق شناس : تحصیلات دانشجوی دکترای حقوق چزا جرم شناسی  سابقه فعالیت در رسانه   از سال..
حمیدرضا حق شناس به عنوان دبیر سرویس ورزشی رسانه ایرانیان اروپا معرفی شد.

 

بیوگرافی:

 تحصیلات دانشجوی دکترای حقوق چزا جرم شناسی  سابقه فعالیت در رسانه   از سال ۷۶٫
بعضی از مسولیتها در رسانه: مشاور رسانه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران عراق ناظم الشریعه
کارشناس رسانه در ورزش و رسانه ملی
 عضو هیات موسس دپارتمان حقوق ورزشی مرکز کارشناسان رسمی خانواده و مرکز وکلا 
  عضو و مدیر مسول ماهنامه نشریه دنیای حقوق ورزشی ایران زیر نظر انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی
مشاور امور رسانه و ارتباطات انجمن حقوق ورزشی ایران
 مدیر مسول و صحاب امتیاز نشریه ورزشی هنری توپ نقره ای.  
مدیر عامل پایگاه خبری ۲۰۲۰ 
عضو کمیته حقوقی باشگاه پرسپولیس تهران 
عضو انجمن نویسندگان عکاسان و خبرنگاران ورزشی ایران  
 عضو انجمن جهانی نویسنگان و ورزش نویسان جهانی ایپس و…… 
در زمینه تحقیقاتی پژوهشی و ورزشی. هم سوابق زیاده