رمان در مورد آینده

معرفی رمان دنیای آدم نباتی ها . نسا دهقانزاد

ماجرای سه نوجوان ماجراجو...

ضحی کاظمی
کارشناس مهندسی مولد ‌ کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. در تهران متولد شده ولی دوران راهنمایی و دبیرستان در لندن گذرانده. و نزدیک ده سال است که داستان می‌نویسد بیشتر کتاب هایش برای بزرگسالان است مثل ( اینجا چه کسی مرده) و همینطور ( سال درخت ) که زبان انگلیسی ترجمه شده آخرین رمان منتشر شده ی او کاج زدگی است

_______________________________« خلاصه از داستان »_______

{دنیای آدم نباتی ها }
داستان سه نوجوان ماجراجو است که نه در زمان ما بلکه در آینده زندگی میکنند
بعد از جنگ جهانی پنجم همه چیز در دنیا تغییر کرده ، خبری از حیوانات و گیاهان نیستند . انسان های تیپ ((ی)) یا همان ادم نباتی ها . آدم هایی تیپ الف کار می‌کنند و آدم نباتی ها فقط میخوردند و میخوابند و بازی میکنند‌.
ماجرای مادر نباتی از آنجا آغاز می‌شود که راما و تارا و پاشا به شعر آدم نباتی ها سفر می‌کنند و آنجا پانی و مونی را می بینند که بچه شان به دنیا آمده اما بچه ی انها هم مثل راما و تارا پاشا تیپ الف هستن و باید از پدر مادرش جدا شود آنها باید کاری کنند اما چه کاری ؟!
با. تارا و راما و پاشا سفر کنید و ماجراهای لذت بخش هیجان انگیز و پر خطر زیادی را تجربه کنید

کارشنا