معرفی کتاب

معرفی کتاب با پریسا توکلی(آبجی خانم اثر صادق هدایت )

معرفی و خلاصه کتاب ابجی خانم اثر صادق هدایت

صادق هدایت

صادق هدایت نویسنده، مترجم و یکی از روشنفکران برجسته ایران، در زمان خود بوده است. وی در سال ۱۲۸۱ شمسی در تهران دیده به جهان گشود. هدایت را یکی از پدران داستان نویسی ایران می‌دانند. صادق هدایت سرانجام در ۱۳۳۰ به زندگی پربار خود پایان داد. در ادامه معرفی داستان آبجی خانم از این نویسنده را مطالعه فرمایید.

آبجی خانم اثری رئالیستی از صادق هدایت است که بعد از گذشت نزدیک به یک قرن از نوشتن آن، جو حاکم بر داستان همچنان ملموس است. این داستان در خانواده ای سنتی شکل میگیرد و بازتابی از تبعیض بین دو خواهر است.
آبجی خانم خواهر بزرگتر که چهره اش با معیارهای زیبایی سنجی جامعه همخوانی ندارد و ماهرخ، خواهر کوچکتر که خوش چهره است.
آبجی خانم به دلیل رفتار اشتباه اطرافیان گوشه گیر، خجالتی و منزوی ست و خلق و خویی بهانه گیر و عیب جو پیدا کرده، خواستگار ندارد و این موضوع باعث سرکوفت زدن بزرگترها به وی میشود.
بر خلاف ماهرخ که خوش بر و رو وخوش مشرب است و هواخواه زیاد دارد.
آبجی خانم جوری در خانه و اجتماع مورد عتاب قرار میگیرد که در دل، خود را مستحق غم و عذاب می‌ داند.
این تبعیض بین دو خواهر تاثیراتی روی رفتار آبجی خانم دارد که عواقب آن را صادق هدایت به روش نوشتاری خود، چنان به رشته تحریر در آورده که خواننده را تا آخر ماجرا مشتاقانه با جریان داستان می کشاند.
این داستان بصورت صوتی و در مجموعه داستان ها قابل دسترسی است
معرفی و تحریر
پریساتوکلی