معرفی کتاب

معرفی کتاب با پریسا توکلی (بارتلبی نسخه نویس)

معرفی کتاب بارتلبی نسخه نویس از هرمان ملویل نویسنده آمریکایی

هرمان ملویل ١٨٩١_١٨١٩ شاعر،نویسنده داستان های کوتاه و رمان نویس آمریکایی ست که آثارش در زمان حیاتش مورد توجه قرار نگرفت اما سالها بعد رمان موبی دیک او یکی از شاهکارهای ادبی امریکا و جهان شناخته شد.ملویل نوشتن را در بوستن و براساس تجربیات دوران دریانوردی خود آغاز کرد. چهار کتاب اولش بیشتر به خاطره‌نگاری نزدیک بودند تا رمان. بارتلبی محرر از آثار خاص اوست.

معرفی کتاب

بارتلبی نسخه نویس اثر هرمان ملویل

ماجرای این رمان بسیار کوتاه در دفترخانه ای حقوقی در وال استریت اتفاق می افتد و از زبان وکیلی که صاحب دفتر ست بازگو میشود. او از کارمندانش می گوید. از مردانی که شخصیت های متفاوت دارند. یکی صبح خوش اخلاق ست و عصر عصبی و دیگری نیمه اول روز را عصبی ست و بعد از ظهر آرامش دارد. و یک پادو نوجوان که خریدهایشان را انجام میدهد. هر کدام از آنها در داستان اسم مستعار خود را دارند بوقلمون، منگنه و زنجفیل. نویسنده چنان با جزئیات ظاهر و رفتار شخصیت های داستان می پردازد که خواننده حس میکند در آن دفتر و میان قصه حضور دارد. شخصیت بعدی که بیشتر به او پرداخته میشود جوان میرزا بنویسی به نام بارتلبی ست که خونسردانه نه! می گوید و هر کاری را که تمایل ندارد، رد کرده و انجام نمیدهد و این جمله به کرّات از او شنیده می شود: ترجیح میدهم که نه!
او فردی تنها و درونگراست، بد اخلاقی نمیکند اما زیر بار کاری که نمیخواهد هم نمی رود. به تدریج محدوده نه! گفتنش وسیع تر شده تا جایی که از وظایش هم سرباز می زند.
او دچار نوعی افسردگی ست که ناشی از شغل پیشین اوست که در سطور اخر داستان مشخص می شود.
هر چند این رمان جزو داستانهای سرگرم کننده و مهیج نیست اما کششی دارد که تا آخر کتاب، خواننده را با خود می برد.خواندن قلم خاص هرمان ملویل را از دست ندهید.
این کتاب با عناوین بارتلبی نسخه نویس، بارتلبی محرر، بارتلبی و شرکا و ترجیح میدهم که نه، ترجمه شده است.

معرفی و تحریر

پریسا توکلی