معرفی کتاب

معرفی کتاب با پریسا توکلی (رک و پوست کنده)

رک و پوست کنده(احوال ما زنان) نوشته ی اسیه جوادی(ناستین)

آسیه جوادی معروف به ناستین مجابی متولد ۱۳۲۵  شهر قزوین،  محقق، نویسنده، داستان‌نویس و پژوهشگر هنری و ادبی است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده‌است.

معرفی کتاب

رک و پوست کنده(احوال ما زنان)

نام مجموعه ی داستانی ست که در آن سعی شده وجهی واقعی از زندگی زن ایرانی را  متفاوت از آثار دیگر نویسندگان به تصویر بکشد. توصیفی که  بسیاری از نویسندگان و داستان نویسان ایرانی، از شخصیت زنان دارند، شکلی واقعی آن نیست و این شخصیت پردازی از دید خوانندگان اغلب، قابل درک نبوده و نمی توانند با آن ها همذات پنداری کند.
در این کتاب، نویسنده از دلخوشی ها و آرزوهای زنان، دغدغه ها، دل نگرانی و دل آزردگی هایشان، احوالات، احساسات و روابطشان می گوید. همچنین به حسرت و افسوس، تصمیم و توقع زنان می پردازد.
آسیه جوادی(ناستین) درباره ی کتابش «رک و پوست کنده» (احوال ما زنان) می گوید: من سعی داشتم تا به زنان نگاهی امروزی داشته باشم و درباره ی زنانی نوشته ام که همین دوروبر و مانند من و شما هستند. او می افزاید: باید بدانیم چیزهایی در اطراف ما وجود دارند که دیده نمی شوند و نویسنده باید آن ها را به خوبی ببیند و بنویسد.

معرفی و تحریر

#پریسا_توکلی

بخش فرهنگی