معرفی کتاب

معرفی کتاب ریشه های اهمال کاری اثر دکتر شبنم مشحونی

معرفی کتاب
اهمال کاری
به قلم همکار رسانه
دکتر شبنم مشحونی
دبیر سرویس
روانشناسی تربیتی

۱) خلاصه کتاب ریشه های اهمال کاری
۲) اهمال‌کاری سارق زمان است و باعث می‌شود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نیز نسبت به او تغییر می‌کند ) ساتن،۲۰۰۹). اهمال‌کاری تحصیلی یکی از بحث‌های مهمی است که در سال‌های اخیر موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته و از آن به‌عنوان یک عادت بد (چیس،۲۰۰۳) و یک مشکل رفتاری یادشده است که بسیاری از بزرگ‌سالان در کارهای روزانه خود تجربه می‌کنند (جانس و کارتون،۱۹۹۹). به‌ویژه در تکالیفی که بایستی در مدت معینی انجام شوند (آوینی هاراتی،۲۰۰۵).
اهمال‌کاری مترادف کلمات مسامحه، دودلی، به تأخیر اندازی و به عقب انداختن انجام یک تکلیف خاص است. علت این پدیده تنبلی و به تعویق انداختن به تأخیر غیرضروری است (استیل،۲۰۰۷). اهمال‌کاری پدیده جدیدی نیست؛ ویلیام جمیز ۱۲۰ سال پیش به پیامدهای روان‌شناختی اهمال‌کاری اشاره‌کرده است (جمیز،۲۰۰۷). استیل تا ۸۰۰ سال پیش از میلاد منابع مربوط به اهمال‌کاری را یافته است (استیل ۲۰۰۷)؛ اما اهمال‌کاری یک معضل جهانی است که در همه فرهنگ‌ها وجود دارد. بیش از ۲۰ درصد افراد بزرگ‌سال در کارهای روزمره خود اهمال‌کاری را تجربه می‌کنند (شهنی ییلاق، سلامتی، مهرابی زاده و حقیققی ۱۳۸۵).
اهمال‌کاری یک امر پیچیده است و شامل احساسات و نگرش‌ها و باورهایی می‌شود که ما حتی ممکن است به‌صورت خودآگاه از آن خبر نداشته باشیم. بااین‌حال عوامل مختلفی در شکل‌گیری اهمال‌کاری نقش دارند که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند عدم انگیزش، آزارندگی تکلیف، دوری پاداش و یا تنبیه وابسته به انجام تکلیف اشاره نمود (سنکل، کاستز و والرند،۱۹۹۵؛ سالمون و راثبلون،۱۹۸۴).
بنابراین بررسی پیشینه نظری و تجربی تحقیقات گذشته در مورد این رفتار و عوامل به وجود آورنده آن گاهی در جهت جلوگیری و کاهش این رفتار در افراد خواهد بود.

تنظیم پریسا توکلی