معرفی کتاب نوجوان

معرفی کتاب نوجوان با ناهید (سرنخهای چوب کبریتی)

معرفی کتاب سرنخ های کبریتی برای نوجوانان رده ی سنی ١١ تا ١٧

معرفی کتاب نوجوان

با ناهید

سر نخ های کبریتی

نویسنده کیم اسلیتر

مترجم نسترن فرخ دوست

انتشارات هوپا

مناسب سنین ۱۱ تا ۱۷ سال

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی