معرفی کتاب نوجوان

معرفی کتاب نوجوان با ناهید

زنان پیشرو کتابی برای رده سنی نوجوان معرفی با ناهید

معرفی کتاب نوجوان با ناهید

زنان پیشرو

نویسندگان:

الهام نظری، گلچهره سهراب، سحر سلیمانی متین

 

در کتاب مصور زنان پیشرو؛ داستان‌هایی برای دختران ایران، اثر مشترک الهام نظری، گلچهره سهراب و سحر سلیمانی متین به دنیای زنان می‌رویم و قصه‌ی زندگی زنان پیشرو ایرانی را می‌خوانیم تا ببینیم که هرچه‌قدر که روزگار سخت بگیرد، هستند کسانی که می‌خواهند و می‌توانند راهی بسازند.

درباره کتاب زنان پیشرو؛ داستان‌هایی برای دختران ایران

در تاریخ ایران همواره زنانی بوده‌اند که کارهای بزرگی کرده‌اند تا زندگی را برای ما زیباتر کنند، اگرچه کمتر از آن‌ها حرفی به میان آمده است. در این کتاب با پنجاه تن از آن‌ها آشنا می‌شویم. پنجاه زن از میان زنان بی‌شماری که افتخار ایرانیان‌اند.

 

تنظيم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک و نوجوان