معرفی کتاب «هفت غار؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خاورمیانه» نوشته کارلتن کوون

کتاب «هفت غار؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خاورمیانه» نوشته کارلتن کوون منتشر شد کتاب «هفت غار؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خاورمیانه» نوشته کارلتن کوون به‌تازگی با ترجمه فخرالسادات بصام‌پور توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۱۹۵۷ در نیویورک منتشر شده است. کارلتن اس کوون باستان‌شناس آمریکایی است که سال‌ها […]

کتاب «هفت غار؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خاورمیانه» نوشته کارلتن کوون منتشر شد

کتاب «هفت غار؛ کاوش‌های باستان‌شناسی در خاورمیانه» نوشته کارلتن کوون به‌تازگی با ترجمه فخرالسادات بصام‌پور توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۱۹۵۷ در نیویورک منتشر شده است.

کارلتن اس کوون باستان‌شناس آمریکایی است که سال‌ها در خاورمیانه در جست‌جوی اشیای باستانی بوده است. او این‌کتاب و مقدمه‌اش را سال ۱۹۵۶ در پنسیلوانیا نوشت که یک‌سال بعد منتشر شد. این‌کتاب که با نثر ساده انگلیسی نوشته شده، سند مطالعات باستان‌شناسی در ایران است و علاوه بر این، چون دربرگیرنده تجربیات نویسنده از حضور در ایران سال‌های دهه ۱۳۳۰ است، رفتار و خلق‌وخوی ایرانی‌های آن‌روزگار را نیز به تصویر می‌کشد. کندوکاوهای باستان‌شناسانه کالتن کوون در روزنامه‌ها و مطبوعات آن‌سال‌ها منعکس می‌شد و محمدرضا پهلوی هم اخبار مربوط به او را دنبال می‌کرد.

کتاب پیش‌رو اطلاعاتی تاریخی درباره زندگی ایرانی‌های اطراف و درون غار بیستون در حوالی کرمانشاه و غارهای کمربند و هوتو در بهشهر مازندران ارائه می‌کند. مولف کتاب، هم از زبان علمی باستان‌شناسی درباره ۷ غار ایرانی و غیرایرانی در خاورمیانه استفاده کرده و هم در فرازهایی زبان توصیف و تشریح را به کار گرفته و از سختی‌های کار باستان‌شناسی در سرما و گرما و جست‌وجو در کوه و صحرا نوشته است. او در برهه‌ای از جست‌وجوهایش با مردم بومی و نیروهای حکومتی طنجه افغانستان نیز نشست و برخاست داشته که روایت این‌تعاملات را در کتاب آورده است.