معرفی کتاب کودک،لونای کلمه جمع کن

معرفی کتاب کودک با ناهید (لونای کلمه جمع کن)

لونای کلمه جمع کن کتابی برای رده سنی کودک

معرفی کتاب با ناهید

لونای کلمه جمع کن

آدم‌ها دوست دارند چیزهای مختلف جمع کنند، چیزهایی مثل سکه و تمبر، سنگ های زیبا، برگ، پر پرنده ها و خیلی چیزهای دیگر. اما لونا دخترک قصه‌ ما کلمه جمع می‌کند، او یک روز متوجه می‌شود کلماتش یکی یکی ناپدید می‌شوند. تا دیر نشده لونا باید آنها را پیدا کند، وسایلش را جمع می‌کند و برای سفر آماده می‌شود. 

 به نظر شما کلمات لونا کجا رفته‌اند؟

کتاب لونای کلمه جمع کن

انتشارات پرتقال 

نویسنده سونیا ویمر

مترجم پیام ابراهیمی

 

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک