معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک با ناهید (یک چیز سیاه)

درست وسط جنگل یک چیز سیاه به چشم می‌خورد. به نظر تو این «چیز سیاه» چه می‌تواند باشد؟

معرفی کتاب کودک

با ناهید

 

 

 

 

 

 

کتاب یک چیز سیاه

نویسنده و تصویرگر : رضا دالوند
درست وسط جنگل یک چیز سیاه به چشم می‌خورد. به نظر تو این «چیز سیاه» چه می‌تواند باشد؟ شاید میوه‌ای است که از درخت افتاده. شاید هم یک تکه از آسمان شب کنده شده و به زمین رسیده. پلنگ فکر می‌کند «چیز سیاه» یکی از خال‌های اوست. روباه فکر می‌کند جواهر شاهزاده خانم است.
حیوان‌های این کتاب هر کدام درباره‌ی چیز سیاه ناشناخته‌ای کنجکاو می‌شوند و برای سؤال‌های خود پاسخی می‌یابند. اما آیا سرانجام مشخص می‌شود «چیز سیاه» چیست؟

 

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک