معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک با ناهید

کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز راز استخر سرخ معرفی کتاب کودک با ناهید

معرفی کتاب کودک با ناهید

کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز
راز استخر سرخ
نویسنده: پیلار لوثانو ، آلخاندرو رودریگث
مترجم:کژوان آبهشت

 

 

 

کارآگاه‌کرگدن و دستیارش طوطی‌پلیسه هر پرونده‌ای را فوراً حل می‌کنند … تقریباً فوراً!
استخر دلفین‌ها سرخ شده؟ نکند رنگ خون باشد؟
یعنی کار چه کسی است؟

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک