معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک با ناهید

اگر چیزی می خواهی، می توانی با کلمه های جادویی آن را به دست بیاوری.

معرفی کتاب برای گروه سنی ب، ج

دایره المعارف کوچک من برای آداب معاشرت

انتشارات : محراب قلم

گروه سنی: ب -ج

نویسنده: فرانسواز دوگیبرت

مترجم : رویا خوئی

معرفی، توضیح و تدوین: ناهید

 

 

اگر چیزی می خواهی، می توانی با کلمه های جادویی آن را به دست بیاوری.

اما اگر مثل بچه هایی که تصویرشان را در زیر می بینی، این کلمه ها را نمی دانی، بهتر است از خودت کلمه نسازی!

– من آب نبات می خواهم!!

– باز هم بده!!

– این را بده!!

دلت می خواهد بعضی از کلمه های جادویی را یاد بگیری؟

اولین کلمه جادویی، «خواهش می کنم» است. هر وقت می خواهی کسی برایت کاری انجام دهد، از این کلمه استفاده کن.

دومین کلمه جادویی…

 

تنظيم: پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک