معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک با ناهید

معرفی کتاب کودک با ناهید

دفترچه خاطرات جغد

ممهمانی بالشی آوا

درباره کتاب دفترچه خاطرات جغد ۹ (مهمانی بالشی اوا)
شنبه جشن تولد اوا است! او برای یک مهمانی بالشی بزرگ برنامه ریزی می کند. در این مهمانی تماشای فیلم، بوفه ی بستنی، اتاق عکاسی و خیلی چیزهای دیگر هم هست. اوا دیگر طاقت ندارد! همه ی دوست هایش هم خیلی هیجان زده هستند. البته… به جز سو سو که می گوید نمی تواند بیاید. آیا اوا می تواند سر دربیاورد چرا سو به مهمانی نمی آید؟ آن هم برای مهمانی بال انگیز او!
نویسنده: ربکا الیوت
مترجم: نوید سیدعلی اکبر
انتشارات: هوپا
مناسب سنین ۸ تا ۱۲

تنظيم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک