معرفی کتاب برای کودکان

معرفی کتاب کودک با ناهید

قصه هایی برای ۶ ساله ها

معرفی کتاب قصه هایی برای ۶ ساله ها

قصه های این مجموعه را جمعی از نویسندگان نوشته اند و مترجم، آن ها را گزینش و به فارسی برگردان کرده است. این کتاب ۹ داستان برای کودکان دارد که هر یک از قصه ها، حال و هوایی متفاوت با قصه دیگر دارد و اتفاقاتی جذابی را برای بچه ها روایت می کند.
شوخی غولی، مسابقه خزیدن، شاهزاده مروارید، اژدها کجا زندگی میکند؟ و … از جمله داستان های این کتاب هستند.
انتشارات قدیانی در قالب کتاب های بنفشه، یک مجموعه از این کتاب ها رو منتشر کرده، از قصه هایی برای ۵ ساله ها تا ۱۰ ساله ها که هرکدام کتاب های جدایی هستند و قصه های مخصوص همان سن را روایت میکنند.
مترجم این قصه های جذاب و آموزنده خانم لاله جعفری هستند
در بخشی از اولین قصه ی این کتاب میخوانیم : باران آنقدر محکم به پنجره اتاق کال میخورد که سر و صدایش، صبح زود، او را زودتر از بقیه اهل خانه از خواب پراند. کال نمیتوانست بیرون را ببیند؛ چون پنجره اتاقش خیس آب شده بود. میان باران گاوهای مزرعه ی پدر به نظر واقعی نمی آمدند…

 

 

تنظیم: پریسا توکلی

دبیر ببخش فرهنگی

بخش کودک